Şcoala Parohială Emaus

De ce "EMAUS"?
Poate pentru că drumul spre Emaus nu este doar un simplu drum, este drumul pe care întrebările găsesc răspuns şi confuziile lămurire. Este drumul la sfârşitul căruia, bucuria şi entuziasmul iau locul dezamăgirii cu care pornisem la drum. Este drumul care ne schimbă punctul de vedere văzând în lumina LUI ce se întâmplă în jurul nostru. Drumul spre Emaus este drumul pe care Domnul Iisus ni se redescoperă, ne ajută să înţelegem Scripturile, ia loc la masă lângă noi, ne învaţă să ne iubim unii pe alţii în diferite situaţii, aşa cum ne iubeşte El pe noi...şi apoi binecuvântându-ne, se face nevăzut... Doar în inima noastră rămâne aprinsă dorinţa de-a ne reîntâlni şi de-a învăţa împreună să devenim mai buni, mai darnici, mai încrezători, mai uniţi şi iubitori. Numai împreună vom putea descoperi prezenţa Domnului Iisus in mijlocul nostru şi mai ales în aproapele nostru.

/

Obiectivul Şcolii EMAUS

Îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos - "Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.” (Sf. Ev. Marcu 10:14) - este argumentul fundamental al educaţiei creştine.
"Şcoala parohială" are un program lunar intensiv. Activităţile practice şi catehetice se îmbină între ele pentru a forma un ghid, care să-i ajute pe micii ortodocşi să-l caute şi să-l găsească pe Domnul Iisus în ei înşişi.
Suntem deschişi la opinii şi idei, deoarece dorim cristalizarea unui program care să răspundă cât mai bine nevoilor reale din parohia noastră. Vă rugăm să ne contactaţi şi să ne susţineţi prin orice mijloace: rugăciune, donaţii şi mai ales prin participare!

 

/

Termine

La şcoala parohială ne întâlnim o dată pe lună - sâmbăta de la 9.00 la 12.30. Cursurile acestei şcoli sunt adresate copiilor cu vârste cuprinse între 3-14 ani. În funcţie de numărul copiilor înscrişi se formează grupe diferenţiate conform vârstei. Sunt aşteptaţi cu drag: copiii dornici de joc, culoare, taine ale cuvintelor, desluşirea poveştilor, bucuria rostită a gândurilor în limba română, muzică, teatru, copiii interesaţi de tainele religiei creştine, de cunoaşterea şi trăirea tradiţiilor româneşti în viaţa de zi cu zi. Formular de înscriere

Terminele pentru anul şcolar 2023:
04.02 / 11.03 / 22.04 / 05.05 - 07.05 - Tabara de Familii / 24.06 / 08.07 / VACANTA

/

Grupa de copii duminicalA

Prezența în număr mare a copiilor la împărtășit în timpul Sfintei Liturghii de Duminica ne-a determinat să reîncepem Grupa Duminicală. Astfel, pe perioada slujbei, copiii pot participa în sala Parohiei, la programul organizat tematic începând cu ora 10.00. Împreună învăţăm să facem primii paşi în descoperirea dragostei lui Dumnezeu, prin explicarea Evangheliei pe vârsta lor şi prin participarea la Sf.Liturghie.

/

Modul catehetic

/

Cursurile catehetice au ca scop păstrarea şi transmiterea Evangheliei în duhul ortodox românesc, cunoaşterea tradiţiilor religioase, folosirea corectă a limbajului din sfera religioasă. Activităţile liturgice şi catehetice sunt coordonate de părintele paroh Teofil H. împreună cu preotul Chiril S.

Modul creativ

/

Activităţile creative se concretizează în mici ateliere de pictură, pregatire de spectacole de Crăciun şi Paşti, lucru manual, seri de poezie, etc. Aceste activiţăţi sunt pregătite de grupul de voluntari, părinţi şi credincioşi ai parohiei noastre: Anita B., Doina F., Octavian F., Manuela L.

Modul recreativ

/

Activităţile recreative au ca scop formarea familiei creştine a parohiei noastre, descoperirea faţetelor iubirii reciproce prin joc şi voie bună, în excursii, foc de tabară şi activităţi sportive. Aceste activiţăţi sunt pregătite de grupul de voluntari, părinţi şi credincioşi ai parohiei noastre.